Następny projekt

CEX

PŁOTNICCY

Projekt przygotowany  na prośbę firmy zajmującej się zakładaniem oraz pielęgnacją terenów zielonych

Zakres prac

Projekt logotypu, wizytówek oraz materiałów drukowanych, druk materiałów

Klient

Płotniccy

Tereny zielone i mała atchitektura