Metody leczenia / Terapia manualna

Terapia manualna

Współczesna medycyna manualna składa się z diagnostyki manualnej oraz terapii manualnej. Rozpoznawanie odwracalnych zaburzeń czynności narządu ruchu dotyczy dysfunkcji stawów segmentowych i obwodowych. Do najważniejszych zadań medycyny manualnej należy odzyskanie swobody ruchu w stawie.

Techniki stosowane w terapii manualnej to między innymi mobilizacje i automobilizacje stawów, manipulacje stawów oraz trakcje.

Mobilizacja bierna to powtarzane ruchy trakcyjne lub/i ślizgowe, wykonywane z niewielką prędkością i ze wzrastającą amplitudą, w celu zwiększenia ograniczonego zakresu ruchu.                  Mobilizacja czynna przebiega z aktywnym udziałem pacjenta podczas zabiegu.                 Manipulacja to technika leczenia, która wykorzystuje dużą prędkość i małą amplitudę przy zastosowaniu niewielkiej siły impulsu.

 

Do góry